Virksomhedspræsentation

Det kan være interessant for jeres kunder, at se hvad I laver, hvadenten det er manuelt eller en form for rådgivning. Det kan være med til at tiltrække potentielle medarbejdere, hvis de får en fornemmelse af, hvordan ånden er i jeres virksomhed.

Ud over portrætter, kan jeg bl.a. hjælpe jer med billeder af jeres domicil, produkter, konferencer eller billeder, der viser kulturen hos jer.

Vi husker 80 % af det vi har set, og 20 % af det vi har læst